18. november 2017
  |  Logg inn
Enter Title

Ansatte i Sarpsborg menighet

 

 

Navn  Stilling  Mobil Kontortlf 
Johansen, Liv Solveig                                              Daglig leder 996 23 098          69 11 69 76
Karlsøen, Anne Karine  Sekretær for menighet og prost  454 52 913   69 11 68 20                   
Jacobsen, Espen Feilberg Sokneprest   991 07 224  69 11 68 14  
Hansen, Ragnhild Kapellan  970 15 998  69 11 67 11
Alvsvåg, Kari Mangrud Prost  414 11 412  69 11 68 03
Vasdal, Berit Kateket  995 07 866  69 11 68 82
Stang, Eileen Barne- og ungdomsarbeider   990 36 414  
Torp, Hilde Soknediakon 452 65 109  69 11 68 27
Næss, Carl-Andreas  Kantor   922 17 505  69 11 68 28
Rønning, Trine Kirketjener, Sarpsborg krk.  938 72 970  
Hjelmark, Jens Martin Kirketjener  917 38 826  
Vasdal, Geir Kirketjener, Kurland  916 17 587