19. januar 2018
  |  Logg inn
Kalender

Nyheter
Spennende vårprogram for Tirsdagsforum

Hans Fredrik Dahl: Fra ateistisk marxist til praktiserende katolikk. Veien til tro.

Kattas Figurteater Ensemble: «Katharinas stemmer»

Henrik Syse: Dannelse og språkbruk.

Les mer..

Festkonsert i Greåker kirke

Velkommen til storslått festkonsert i Greåker kirke! Vi byr på et variert program der vi blant annet skal prestentere vårt nyrestaurerte kirkeorgel. Se konsertplakaten her.

Les mer..

Søker nye sangere

Barnekoret i Tune kirke søker nye sangere, og spesielt barn i 2. og 3. klasse er ekstra velkommen!

Les mer..

"Veien til tro" er temaet i årets første Tirsdagsforum i 2018

Under denne overskriften får du høre professor og historiker Hans Fredrik Dahl snakke om sin vei fra ateistisk marxist til praktiserende katolikk. I tillegg kommer Ole Martin Huser Olsen kommer for å spille klassisk gitar.

Velkommen til Greåker kirke, tirsdag 13. februar klokken 19.00.

Les mer..

Aktiviteter

Barn

Småbarnssang i Greåker kirke

Søndagsskolen i Melleby

Korene i Tune kirke

Babysang

Trosopplæring i våre menigheter

                                                               

Ungdom

Ungdomsklubber

Bibelgruppa LOGOS

Ungdomsgudstjenester

Konfirmasjon i våre menigheter:

                                                              

Voksen

Formiddagstreff Greåker

Greåker kirkekor

Hollebykoret

Musikk-cafe Greåker

Tirsdagsforum