19. mars 2018
  |  Logg inn
Konfirmantsamlinger

Kontakter

Kontaktinfo:

Kateket
Toril Rusås            97 04 26 51

Sokneprest i Skjeberg og Skjebergdalen

Trond Gûnther       92 41 39 98

Kapellan i Ingedal og Ullerøy

Ingrid Melve    924 84 921

Sokneprest i Hafslund

Helene Selvik         992 36 541

Skjeberg kirkekontor

69 12 41 31       

Informasjon

Konfirmantundervisning

 

Neste konfirmantundervisnig er

Hafslund kirke for hafslundkonfirmanter 28.2 kl 15.15 / 17.00 og 2.3 kl 14.30 /16.15. Det er vanlig gruppeundervisning.

Vestfløya ved Skjeberg kirke for søndre Skjeberg-konfirmanter 7.3 og 9.3 kl. 14.14 / 16.00. Det er vanlig gruppeundervisning.

FORELDREMØTER (uten konfirmanter)

Hafslund kirke 2. mars kl. 18.30 (hafslundkonfirmanter)

Skjeberg kirke 9. mars kl. 18.30 (Ingedal-, Ullerøy- og Skjebergkonfirmanter)

Når det gjelder fortløpende oppdatering av konfirmantundervisningen anbefales å følge facebookgruppen: Konfirmantforeldre i Hafslund og Søndre Skjeberg 2017


 

 

 

 

Konfirmant i Hafslund og Søndre Skjeberg

 

Ønsker du konfirmasjon i Hafslund, Skjeberg, Ullerøy, Ingedal eller Skjebergdalen våren 2018?
 

Informasjonsmøter med påmelding i

Skjeberg kirke for Ingedal, Ullerøy og Skjeberg konfirmanter onsdag 7.juni kl. 17.00 (ab-klasser) og 19.00 (cd-klasser)

Hafslund kirke tirsdag 6. juni kl. 17.00 (ab-klasser) og 19.00 (cde-klasser)

For konfirmanter fra  Skjebergdalen menighet: ta kontakt med Varteig kirkekontor ved Kirsten Brandt.

For konfirmanter i Skjebergdalen kan det være nyttig og sjekke ut sidene til Varteig da det er felles konfirmantundervisning med Varteig og Hafslundsøy. 


 

Dokumenter

Konfirmasjon i 2017
HAFSLUND KIRKE
Søndag 7. mai, lørdag 13. mai og
søndag 14. mai
(fortrinnsvis a og b klasser første helg, resten siste helg)
SKJEBERG KIRKE
Mandag 5. juni (2. pinsedag), lørdag 10. juni og  søndag 11. juni
(fortrinnsvis a og b klasser første helg, resten siste helg.)
INGEDAL KIRKE
Søndag 4. juni (1.pinsedag)
ULLERØY KIRKE
Søndag  28. mai
SKJEBERGDALEN KIRKE
Søndag 28. mai

Konfirmasjon i 2018

HAFSLUND KIRKE

Lørdag 5. mai, lørdag 12. mai og søndag 13. mai

SKJEBERG KIRKE

Lørdag 2. Juni, søndag 3. juni og søndag 10. juni

INGEDAL KIRKE

Søndag 27. mai

ULLERØY KIRKE

Søndag  3. juni

SKJEBERGDALEN KIRKE

Søndag 27. mai

Konfirmasjon i 2019

HAFSLUND KIRKE

Søndag 5. mai, lørdag 11. mai og søndag 12. mai

(fortrinnsvis a og b klasser første helg, resten siste helg)

SKJEBERG KIRKE

Lørdag 1. Juni, søndag 2. juni og søndag 9. juni

(fortrinnsvis a og b klasser første helg, resten siste helg.)

INGEDAL KIRKE

Søndag 2. juni

ULLERØY KIRKE

Søndag  26. mai

SKJEBERGDALEN KIRKE

Søndag 26. mai


 
 

Linker

 

Konfirmant.no