21. februar 2019
  |  Logg inn
Konfirmant TGSH
 

Velkommen som konfirmant i Greåker, Holleby, Soli og Tune!

På denne siden vil du finne infomasjon om oppstarten av konfirmantåret!

 


Informasjonsbrosjyre for konfirmantopplegget i våre menigheter.

 

Påmeldingsskjema

Når du er påmeldt, pass på å lese all informasjon på denne siden!
Det er gjort noen endringer fra infobrosjyren som ble sendt i posten, det som står her er det som gjelder!Lurer du på noe så ta kontakt med kateket Kristin Solbakken Tollefsen, tlf 47752505.
Informasjonssamling

Konfirmantåret starter etter sommerferien, men allerede i juni ønsker vi å møte dere til innskriving og informasjon.
På informasjonssamlingen vil det bli gitt viktig informasjon og datoer, derfor ønsker vi å møte både dere konfirmanter og foreldre/foresatte. 
Dato for samlingen er:


6. juni kl 18.00 i Greåker kirke for Greåkerkonfirmanter
 7.juni kl 18.00 i Tune kirke for Holleby-, Soli- og TunekonfirmanterPå samlingen må dere huske å ta med følgende:

Passfoto - Ta med 2 passfoto av deg selv.
Dåpsattest - Dersom du er døpt utenfor Sarpsborg kommune. 
Dersom du ikke har den, får du det ved menighetskontoret der du er døpt.
Navnendringsbekreftelse Dersom du eller foreldrene dine har endret navn i forhold til attesten, 
må vi ha bekreftelse på dette. Dette gjelder både fornavn, mellomnavn og slektsnavn.
Fødelsattest - Dersom du ikke er døpt må du ta med fødselsattest, som du får fra folkeregisteret. 
(Dåp vil da foregå i løpet av konf.året)


Annen informasjon

Oppstart i august/september:
Vi starter opp med gruppesamlingene i uke 35 og 36.
(Eksakte datoer for samlingene og hvilken gruppe du er kommet på vil komme i et oppstartbrev innen juli).

Gruppeinndeling:
Etter informasjonsmøtet i juni vil det bli laget konfirmantgrupper ut fra deres ønsker i påmeldingsskjema.
Hvilken undervisningsdag du har fått og hvilken gruppe du er kommet på vil du få beskjed om i oppstartbrevet innen juli.

Konfirmasjonsdag:
Dere er naturlig nok nysgjerrige på hvillken dag dere blir konfirmanrt!
Innen juli vil også dette være på plass. I oppstartbrevet vil dere få beskjed om at dagene er fordelt.
Da må dere inn på nettsiden for å sjekke listene der!

Foreldremøte:
Vi arrangerer foreldremøte i etterkant av konfirmantenes prestentasjonsgudstjeneste. 
Møt derfor opp på deres konfirmants presentasjonsgudstjeneste (kl 11.00) og få med dere foreldremøtet etter kirkekaffen.
Tunekonfirmanter i Tune kirke  - 9.september
Soli konfirmanter i Soli kirke - 9.sptember
Hollebykonfirmanter i Holleby kirke - 16.september.

Greåkerkonfirmanter i Greåker kirke - 16.september
 

Betaling av konf.kontingent:
Giro sendes i posten i september/oktober. 
Kontingenten er på 1100kr - ta kontakt ved evt spørsmål eller ved utfordringer vedrørende betalingen
- vi ønsker å være behjelpelige!


 

For mer informasjon om konf.året sjekk ut konfirmantnettsiden.
Her finner du også kontaktinfo til konf.teamet bestående av prester, menighetspedagog og kateket.
Og her vil all informasjon gjennom konf.året bli lagt ut!Da gjenstår det bare, nok en gang, å ønske deg hjertelig velkommen som konfirmant hos oss!
Vi gleder oss til å bli kjent med deg:)