20. august 2019
  |  Logg inn
Hva er trosopplæring?

Et barn må få lov til å bli kjent med troen det er døpt til.
Tidligere foregikk mye av trosopplæringen i skolen...

Les mer her

print