Kirkene i Sarpsborg > Forsiden > Aktuelt
12. desember 2019
  |  Logg inn
Resultater av kirkevalget 2019

Valgdeltakelsen ved årets kirkevalg i Sarpsborg er på rundt 10 prosent, og er dermed på samme nivå som i 2015. Til bispedømmevalget fikk Åpen folkekirke flest stemmer: 43,6 prosent. Om lag 45 prosent gjorde endringer på stemmeseddelen til menighetsrådsvalget.

Foreløpige tall fra stemmegivningen til bispedømmerådsvalget er følgende:

  • Totalt antall stemmer: 3125
  • Nominasjonskomiteens liste: 1183 (37,8 prosent)
  • Åpen folkekirke: 1365 (43,6 prosent)
  • Bønnelista: 453 (14,4 prosent)
  • Blanke stemmer: 124 (3,9 prosent)

Se de foreløpige, overordnede resultatene fra kirkevalget her

Endelige tall fra stemmegivningen til menighetsrådsvalget:

  • Totalt antall stemmer: 3180
  • Antall ukorrigerte stemmer: 1716 (53,9 prosent)
  • Antall korrigerte stemmer: 1437 (45,1 prosent)

Se endelige valgresultatene fra hver menighet her:

print