20. august 2019
  |  Logg inn
Demensvennlig Gudstjeneste med kirkekaffe

Velkommen til Demensvennlig Gudstjeneste i Tune kirke tirsdag 30 april kl. 11.30 . Dette er en gudstjeneste for alle, men mennesker med demens og deres pårørende er spesielt velkomne. Det blir vanlig gudstjeneste med liturgi, salmesang, nattverd og kirkekaffe.

print