20. august 2019
  |  Logg inn
Påsken i Søndre Skjeberg, Skjebergdalen og Hafslund

Hjertelig velkommen til kirken i Påsken

 

TIRSDAG 16. APRIL:

Løkke Bedehus kl. 19.00: Undervisningskveld ved Marit Skartveit, Frelsesarmeen, "Jesus i arresten" - om Frelsesarmeens besøkstjeneste i fengslene. Servering av kveldsmat.

SKJÆRTORSDAG:

Skjeberg kirke kl. 18.00: Gudstjeneste. Isebakke. Nattverd. Kveldsmat i vestfløya etter gudstjenesten. Høytlesning fra Selma Lagerløf.

LANGFREDAG:

Ingedal kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Isebakke. Nattverd. Marianne Aarum, fløyte.

PÅSKEAFTEN/PÅSKENATT:.

Hafslund kirke kl. 23.00: Påskenattgudstjeneste. Selvik. Christopher Pedersen, sang.

1. PÅSKEDAG:

Skjeberg kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Isebakke. Günther. Dåp. Nattverd. Gruppe fra Skjeberg kirkekor. Halvard Rusås, trompet.

2. PÅSKEDAG:

Grinerød gård i Skjebergdalen kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste for små og store. Helene Selvik, Gunn Elisabeth Edvartsen. Halvard Rusås, trompet, Bjarne Gustavsen på tangenter og Åslaug Gabestad, sang. Felles tur fra Vestre Sandbekk kl. 10.00 (Rokkeveien ved Tvetervann). Salg av pølser, kaffe og vafler.

www.sarpsborg.kirken.no

 

 

print