Kirkene i Sarpsborg > Forsiden > Aktuelt
12. desember 2019
  |  Logg inn
Givertjeneste i Søndre Skjeberg

Menighetene i Søndre Skjeberg (dvs Ullerøy, Ingedal og Skjeberg) driver en omfattende virksomhet for mennesker i alle aldre - Dette krever også økonomiske ressurser.

Så for å opprettholde og videreutvikle dette arbeidet har menighetene tatt ansvar for finanieringen av en del av utgiftene til dette. Kirken trenger flere til å være med på en dugnad for at dette viktige arbeidet kan opprettholdes og videreutvikles. Selv om bildet her er av våre tre kirker så går ikke pengene først og fremst til vedlikehold av kirkene for dette er det andre som skal ta seg av. Pengene som samles inn via givertjenesten blir først og fremst brukt på best mulig måte til menighetsarbeid for barn og unge, voksne og eldre slik at flere mennesker skal kunne få et forhold til kirken og menigheten sin. Ikke minst krever arbeidet med trosopplæring til alle døpte mye ressurser. Den enkleste og beste måten å bidra på er å melde seg som fast giver til kirkens arbeid i Søndre Skjeberg ved å etablere en Avtalegiro. Da vil både du som giver og menigheten ha god oversikt og forutsigbarhet. Gaver på over kr 500 pr år gir også deg som giver rett til skattefradrag. Hvis du vil bidra på denne måten kan du enten fylle ut et svarskjema og sende/levere dette på kirkekontoret eller det aller beste, du kan registrere avtalen på nettet nå med en gang og signere med elektronisk signering f.eks via Bank ID e.l. Avtalen kan når som helst avsluttes i din egen bank. Dersom du ønsker å melde deg på ordningen vår nå er vi veldig takknemlige for dette, og da kan du enten skrive ut det vedlagte svarskjemaet, fylle det ut og levere/sende det til Skjeberg kirkekontor, Prestegårdsbakken 15, 1746 SKJEBERG eller du kan registrere deg direkte på nettet ved å klikke på denne lenken så kommer du direkte til automatisk registreringsskjema med elektronisk signering. . https://www2.solidus.no/as/RegistrerAvtale.aspx?ID=1DiZGjCWRTwO9t%2fGV9NLrw%3d%3d

JA, JEG VIL BENYTTE AVTALEGIRO OG GI FAST MÅNEDLIG GAVE TIL

SØNDRE SKJEBERG SOGN

 

 

 

 

Vi vil oppbevare informasjon om at du er/har vært giver, og du kan i fremtiden komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av eventuelle krav fra offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningsloven.

 

Jeg ønsker skattefradrag. Mitt fødselsnummer er:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma/bedrifter skriver organisasjonsnummer 9 siffer)

 

 

 

                              SVARKUPONG

 

 

 

Mottaker: 

 

Mottakers konto:      

 

Søndre Skjeberg sogn

 

1020.29.97592

Månedlig gave/trekk:        Kr. ________________


Beløpsgrense pr. trekk:   Kr. ________________

(Bør være høyere enn gavebeløp i tilfelle du vil øke gavebeløpet senere)

 

Beløpet trekkes fra kontonummer 

 

Navn __________________________________________

Blokkbokstaver

Adresse_______________________________________

 

Postnr/sted ____________________________________

 

E-post_________________________________________

Blokkbokstaver

 

Tlf ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beløpet trekkes den 20.nde i måneden.

 


Sted _________________________  Dato ______________

 

 

Underskrift _______________________________________

 

 

 

 

KID (fylles ut av menigheten)

Avtalen leveres/sendes i lukket konvolutt til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndre Skjeberg sogn,

Skjeberg Kirkekontor, Prestegårdsbakken 15,

1746    Skjeberg.

 

.

                           
AvtaleGiro er en enkel, sikker og rimelig betalingsmåte
 

        Enkelt: Med AvtaleGiro ordner banken din faste gave til oss for deg. Det er enkelt å inngå avtalen, du kan enkelt kontrollere at rett beløp er overført til rett tid på kontoen din, og den er enkel å avslutte.

 

       Sikkert: AvtaleGiro er trygt og sikkert. Banken administrerer de faste betalingene under strenge krav.

 

       Tidsbeparende: AvtaleGiro er tidsbesparende både for deg som giver og oss som mottaker. Du

  fyller bare ut slippen under og din del av jobben er gjort. AvtaleGiro sparer også oss for mye  

  ekstraarbeid, slik at vår tid kan brukes på viktigere ting enn administrasjon.

 

       Greit å vite:  AvtaleGiro er ikke det samme som ”Faste oppdrag over nettbank”. Gavebeløp over

              nettbank må nemlig registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag. Vi er derfor

              takknemlig om du vil benytte AvtaleGiro. 

 

       Kom i gang: Fyll ut svarkupongen, signér og levér den til oss. Av sikkerhetshensyn ber banken om at      

              du oppgir en maksimal beløpsgrense pr. trekk, men du vil selvfølgelig bare bli trukket for beløpet du har    

              oppgitt.  Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.

              Maksimalt skattefritt gavebeløp i kalenderåret er kr.50.000,- (4166,-/mnd), minimum kr. 500,-pr år. 

             Hvis du overfører regelmessige beløp allerede, fortsetter du med det inntil du får beskjed om når       

              avtalegiro-ordningen trer i kraft.

                       

                                                       Tusen takk for din gave!

print