21. februar 2019
  |  Logg inn
"Tro og vitenskap – må vi velge?"

Tirsdagsforum får besøk av astrofysiker og nonne, Katarina Pajchel.

Har vitenskapen begravd Gud eller går det an å kombinere religiøs overbevisning med vitenskapelig tenkemåte? Kan religion og vitenskap ha nytte av hverandre? Hva vet vi om det vi tror, og hva tror vi om det vi vet? Slike spørsmål blir tatt opp i Tirsdagsforum tirsdag 26. februar.

Foredragsholderen er født i Warszawa i 1974, flyttet til Bergen som niåring, har doktorgrad i partikkelfysikk fra 2010 og har deltatt i CERNs virksomhet i Sveits. CERN er verdens største forskningssenter rundt partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Forskerne søker svar på hvordan verden ble til.

Katarina Pajchel trådde inn i klosteret Katarinahjemmet på Majorstua i Oslo i 1999. Hun er nonne i dominikanerordenen.

Som vanlig i Tirsdagsforum er det mulig å rett stille spørsmål og kommentarer til foredragsholderen. Det blir enkel bevertning og kollekt. Christine Bårreng Hansen - årets Østfoldtalent - spiller klarinett.

print