25. mars 2019
  |  Logg inn
Temakveld i Kurlandkirken

Lignelsen om brudepikene

Matt. 25,1-13

Hvordan skal vi forstå den?

Hva kan den fortelle oss?

 

Sogneprest i Tune menighet,  Lisbeth Heie Gregersen holder bibeltime over teksten som innledning til samtale.

Torsdag 22.november kl 19.00 i Kurlandkirken

Velkommen!

Kurlandutvalget i Sarpsborg menighet

print