20. august 2019
  |  Logg inn
Demensvennlig Gudstjeneste og kirkekaffe

16 oktober kl.11.30 inviteres du til Demensvennlig gudstjeneste i Tune kirke. Målet er at mennesker med demens kan få utøve sin tro og delta i en gudstjeneste med gjenkjennelig liturgi i et gjenkjennelig kirkerom.Gudstjenesten er selvsagt for alle , men vi inviterer til en gudstjeneste der det er rom for å være seg selv, med hele seg.

 

Dette er en gudstjeneste der man kan være trygg på at man ikke trenger å sitte i ro eller opptre slik en vanligvis kan kjenne på av forventinger i en gudstjeneste.

Om du har ditt hjem i institusjon eller et annet sted er du velkommen!

print