25. mars 2019
  |  Logg inn
Sarpsborg trenger amatørskuespillere til julespill

Sarpsborg menighet har fått kulturmidler fra Opplysningsvesenets fond til å arbeide frem et julespill.

Utgangpunktet har vært at selve juleevangeliet rommer så mye dramatikk at det med fordel kan levendegjøres gjennom et slikt spill.     Vi har fått skrevet et manus til spillet og tanken er at det skal fremføres som en del av de to gudstjenestene på julaften i Sarpsborg kirke.

Vi trenger amatørskuespillere,  som vil være med på dette


.  (gjerne noen med litt erfaring uten at det er et absolutt krav),  Følgende roller skal besettes:

Maria (ung pike, ca 17 år)

Josef (ung mann, +/- 20 år)

4 gjetere (gutter/menn  i variert alder,  gjerne noen helt unge og noen eldre)

Budbærer/Engel  (dame/mann -  alder uvesentlig)

4 personer som følger Josef og Maria på reisen til Betlehem og som senere dukker opp i en epilog på slutten av spillet (alder og kjønn uvesentlig,  men minst en av dem må  være en kvinne som også skal hjelpe Maria ved fødselen)

2-3 husverter (alder og kjønn uvesentlig).  Kun en kort replikk hver.

Vi trenger også hjelp til kostymer,  kulisser,  lyd og lysproduksjon.     

Profesjonell assistanse

Kari Jenseg,  skuespiller, pedagog, og kulturarbeider ,  vil bidra med regi og produksjonshjelp.   Pengene vi har fått til disposisjon for å lage denne produksjonen vil  bli brukt til produksjon av kostymer og kulisser og til lyd og lysproduksjon.   Vi kommer til å engasjere lokale profesjonelle aktører til dette. 

Vi trenger ikke å bruke penger til PR -  fordi spillet skal fremføres i de to gudstjenestene på julaften som i utgangspunktet samler fulle hus. 

Dersom du er interessert,  send gjerne e-post til  Espen Feilberg Jacobsen,  esfe@sarpsborg,com eller ta kontakt på telefon 991 07 224.

Audition/workshop  -  øvelsesdager -  og forestilling

Torsdag 4.oktober kl 18 i Sarpsborg kirke:  Workshop med aktuelle interessenter for roller i stykket.  Vi kommer ikke til å ha en tradisjonell audition,  men en samtale og et møte for å besette de aktuelle rollene. 

Øvelsesdager:   15.november,  22.november,  10. desember og 19. desember.  Alle dager kl 18:00.  Den 19.desember vil vi også invitere noen til en generalprøve for forestillingen.

Fremføring blir i julaftens to gudstjenster i Sarpsborg kirke,  kl 14 og kl 16

print