21. august 2019
  |  Logg inn
Drop-in vielse i Sarpsborg kirke 8. september 2018

Drop-in vielse i Sarpsborg kirke 8. september 2018

Drop-in vielse i Sarpsborg kirke

Vi har i et par år arrangert Drop-In dåp for de som har ønsket å bli døpt uten at det skjer i en større sammenheng som en gudstjeneste. Dette har vist seg å være et tilbud en del setter pris på.

Nå ønsker vi å gå ett skritt videre  -  og tilbyr Drop-In vielse  lørdag 8.september.

Kirken vil ordne med alle praktiske ting rundt vielsen (unntatt utfylling av papirer). Det vil si at vi pynter kirken, lager et program for vielsen, ordner med musikk og salmer og forestår selve vielsen.

Det vil bli to alternative muligheter for vielse den dagen.

Alternativ 1:  En felles seremoni for inntil 8 par -  kl 13:00

Opplegget vil foregå slik. Parene kommer sammen inn i kirken under bryllupsmarsjen, og blir plassert på de første benkeradene. Innledningen til vielsen foregår på vanlig måte. Hvert par blir kalt frem for selve ekteskapsinngåelsen (den formelle, juridiske delen av vielsen), og når alle par er viet kommer alle samtidig frem og kneler på alterringen for en felles forbønn.

Vi bruker den vanlige ordning for vielse, med unntak av at forbønnsdelen blir felles.

Alternativ 2:  Korte enkeltseremonier kl 14:15,   kl 15:00,  kl 15:45 og kl 16:30

Ordning for disse vielsene vil bli som fellesvielsen, men man vies par for par.  

Det betyr at inntil 12 par kan bli viet denne dagen.  

Det brudeparet selv trenger å gjøre er å fylle ut de formelle papirene i god tid før vielsesdagen.  (senest 3-4 uker før).   Man finner all informasjon om dette her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/

For å fylle ut papirene trenger man også forlovere. Dersom forloverne ikke har anledning til å møte i kirken 8.september kan disse erstattes av vitner (som kirken kan være behjelpelig med om ønskelig).

Hvorfor Drop-In vielse?

Vi vet at mange kan ha et ønske om å gifte seg,  men vegrer seg fordi man er redd for utgiftene knyttet til dette, eller fordi mange tenker at det blir mye planlegging og styr som man egentlig ikke ønsker seg. Her gis man en mulighet til å få dette ordnet på en enkel og samtidig høytidelig og fin måte.  Vi tror at dette kan være et godt tilbud for mange og ønsker derfor å prøve det ut denne dagen. Dersom etterspørselen blir veldig stor arrangerer vi ny dag senere.

Påmelding

Dersom du ønsker å delta på dette, meld deg på til menighetskontoret, telefon 69 11 68 00 eller sarpsborg.menighet@sarpsborg.com.  Gi beskjed om dere ønsker fellesseremoni eller enkeltseremoni (og klokkeslett for enkeltseremoni). 

Middag

Dersom man ønsker å markere dette med å ha en hyggelig bryllupsmiddag etterpå,  har vi fått et tilbud fra Dickens på en fast pris meny for en tre retters middag kl 18.00 denne dagen. Påmelding til dette gjøres direkte til Dickens ved Jørgen Andersen 

print