26. april 2019
  |  Logg inn
Olsokgudstjeneste 29. juli

Kirkene i Sarpsborg feirer felles tverrkirkelig gudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin.
Det blir Flott musikk med blåsere og kor. Representanter for menighetene deltar i
gudstjenesten som ledes av biskop Atle Sommerfeldt og prost Kari Mangrud Alvsvåg.
Kantorene Henrik Brusevold og Carl-Andreas Næss leder musikken.

print