21. februar 2019
  |  Logg inn
MØTEPLASSEN, nytt tiltak i Tune kirke.

Vi ønsker alle velkommen til Møteplassen, et sted der du kan bli kjent med nye mennesker på tvers av kultur, språk og religion. Vi skal bygge nettverk, snakke norsk, spise sammen og lære av hverandre. Ta gjerne med deg familien din.

Første samling blir torsdag 14 juni i Tune kirke kl.17-19

Ta kontakt med diakon Kjersti K Tjelle dersom det er noe du lurer på. Tlf 48097747

print