18. januar 2019
  |  Logg inn
Logistikken rundt lørdagskonfirmasjon i Tune

For dere som skal konfirmeres kl 10.00 kommer vi til å la foreldre/foresatt ta bilde før gudstjenesten. Konfirmantene møter derfor opp 09.15 i kapellet, vi tar på kapper og stiller oss opp ute foran kirken. En fra hver konfirmants familie kan da stå ute og ta bilde. Resten må være klare inne i kirken.
Det vil bli anledning til å ta bilde enkeltvis etter gudstjenesten, også med kappe på.

Dere som skal konfirmeres kl 11.30 møter i kapellet kl 11.00, der får dere kapper og vi går sammen opp til kirken. Dere vil det være tid til å ta bilde av etter gudstjenesten.

print