17. august 2018
  |  Logg inn
Høstens program for Tirsdagsforum

Per Egil Hegge: Den russisk-ortodokse kirken før, under og etter kommunismen.

Marte Heian-Engdal: «Israel 70 år - ett land, to folk»

Teatertur til Det norske teatret: "The Book of Mormon".

Tirsdag 25. september, kl. 19.00

Den russisk-ortodokse kirken før, under og etter kommunismen

Foredrag ved Per Egil Hegge, journalist og Russland-kjenner.

Borg Domkor synger satser fra Vesper av Sergej Rachmaninov               

Enkel bevertning. Gratis inngang. Kollekt. 

 

 

Tirsdag 16. oktober, kl. 19.00

Foredrag ved forsker og forfatter Marte Heian-Engdal

Hun har i 2018 gitt ut boken Israel -  historie, politikk og samfunn.

Kunstnerisk innslag. Enkel bevertning. Kollekt.

 

Lørdag 24. november, kl. 16.00

The Book of Mormon - teatertur til Det Norske Teatret

Avgang fra Tune administrasjonssenter (Tune gamle rådhus) med buss kl. 16:00.

Pris: kr 750 pr. person, som inkluderer reise t/r, teaterbillett samt lett servering på bussen.

Påmelding til Arvid Raddum på e-post.
Vennligst oppgi navn på de som skal delta ved kjøp av flere billetter. Førstemann til mølla.

Betaling for billettene ved å overføre til kto.nr. 1020 29 91500

print