10. desember 2018
  |  Logg inn
ONSDAGSKVELD I HAFSLUND KIRKE

Velkommen til pilegrimskveld i Hafslund kirke onsdag 17. januar klokken 19.00. Foredrag ved Erling Rimehaug om pilegrimsvandringer fra Betlehem til Nasareth. Sang ved prosjektkor under ledelse av Brita Holmen. Enkel bevertning. Kollekt ved utgang.

print