20. juni 2018
  |  Logg inn
50 års konfirmanter i Sarpsborg kirke

Velkommen til 50-års konfirmanter i Sarpsborg kirke søndag 8. oktober.

Kjære 50-års konfirmanter!

Det hender ofte at vi hver for oss tar frem minnene fra konfirmasjonstiden. – Fra timene hos presten, fra høytiden i kirken eller fra festen hjemme hos våre kjære.

Ville det ikke være hyggelig å komme sammen med de andre som ble konfirmert samme år?

Menighetsrådet innbyr alle konfirmantene fra 1967 til gudstjeneste

søndag 8. oktober kl. 11.00 i Sarpsborg kirke.

Etter gudstjenesten innbys 50-års konfirmantene til kirkekaffe og mimreprat i Sarpsborg kirke.

Det blir servering, og for å dekke noen av kostnadene ber vi om at den enkelte betaler kr 150,-.  Betales kontant i kirken.

Navneliste over de som var konfirmanter i 1967 sendes ut sammen med brevet dere får tilsendt.

Hvis du hører om enkelte konfirmanter fra 1967 som ikke har fått menighetsrådets innbydelse, skyldes det at vi pga. navn- eller adresseforandringer ikke har greid å oppspore alle. Fint om du i så fall bringer denne invitasjonen videre!

Med tanke på bestilling av mat, ber vi alle som ønsker å delta ved kirkekaffen om å melde ifra til Sarpsborg menighetskontor, på tlf. 69 11 68 00 eller på epost til sarpsborg.menighet@sarpsborg.com, merket 50-årskonfirmanter, innen fredag 29. september.

 

Velkommen!

print