19. august 2019
  |  Logg inn
Fredagsklubb

Neste fredagsklubb på Betlehem Borgen er Fredag 10. mai. Da er det minikosert med bjørnstad SoulChildren, utekativteter og kiosk. 

På Løkke bedehus i Skjeberg er det fredagsklubb fredager i ulike uker fra 18:00-21:00. Det er ulike aktiviteter hver gang men fast innslag er andakt, kiosk og fritid. 

Fredagklubb med Høsttacofest og Karneneval er menighetens tilbud om trosopplæring for 4. klassinger.

Alle fra 4.-7. klasse er velkommen til Fredagsklubben på Løkke annen hver fredag. 

 

print