25. mars 2019
  |  Logg inn
Konfirmasjon i Sarpsborg 2018/2019

Her finner du det du måtte trenge av informasjon for konfirmasjonsåret 2018/2019

Her kan du lese om konfirmantåret 2018/2019 og melde deg på!

Velkommen som konfirmant i Sarpsborg menighet!

Påmeldingsskjema

Husk å fylle ut hele skjemaet!
Lurer du på noe så ta kontakt med kateket Berit Vasdal, tlf. 99507866
Mail – berit.vasdal@sarpsborg.com

Informasjonssamling

I Sarpsborg starter konfirmantåret i november med informasjonssamling og slutter med konfirmasjonsgudstjenester 21. og 22. sept. 2019.
På info.samlingen vil det bli gitt viktig info og datoer, derfor ønsker vi å møte både dere konfirmanter og foreldre/foresatte.
Dato for samlingen var:

8. nov. 2018 kl 18.00, i Sarpsborg kirke.

På samlingen må dere huske å ta med:

Foto - Ta med ett foto av deg selv.

Dåpsattest - Dersom du er døpt andre steder enn i Sarpsborg sokn.
Dersom du ikke har den, får du det ved menighetskontoret der du er døpt.

Navnendringsbekreftelse - Dersom du eller foreldrene dine har forandret navn i forhold til attesten,
må vi ha bekreftelse på dette. Dette gjelder både fornavn, mellomnavn og slektsnavn.

Fødselsattest - Dersom du ikke er døpt må du ta med fødselsattest, som du får fra folkeregisteret.
(Dåp vil da foregå i løpet av konf.året)

Annen informasjon

Informasjon om selve konfirmasjonsåret - vil bli delt ut i på informasjonsmøtet. Deretter legges det ut på hjemmesiden. Info om hvem gruppe(tirsdagsgruppen eller torsdagsgruppen) konfirmanter havner i og hvem dag og tid konfirmanten blir konfirmert, blir også gitt i begynnelsen av konf. året. Hvis dere av noen spesiell grunn vil reservere en dag for konfirmasjon, ta kontakt med Berit Vasdal.

Giro for betaling av konf.kontingent - Denne sendes ut i posten i løpet av januar 2019.

Kontingenten er på 1100,- kr - ta kontakt ved evt spørsmål eller ved utfordringer vedrørende betalingen - vi ønsker å være behjelpelige!

For mer informasjon om konf.året sjekk ut konfirmantnettsiden
Her finner du også kontaktinfo til konf.teamet bestående av prest og menighetspedagog.

Da gjenstår det bare, nok en gang, å ønske deg hjertelig velkommen som konfirmant hos oss!
Vi gleder oss til å bli kjent med deg:)

print