25. mai 2018
  |  Logg inn
Velkommen til konf.året 2018

Velkommen som konfirmant hos oss! Vi gleder oss til å bli kjent med deg:)
Her får dere litt info om oppstarten av konf.året...

I løpet av juni/starten av juli får dere et oppstartbrev i posten. Her vil det stå hvilken gruppe du er kommet i og når denne gruppen starter opp. Det vil også ligge et semesterprogram i brevet (dette finner dere allerede nå her på nettsiden). Vi starter opp med Greåkerkonfene i uke 35, og Tune- Soli- Hollebykonfene i uke 36.

Kateket Kristin Tollefsen er i mammaperm juli og august. Vi håper derfor å få ut så mye info som mulig iløpet av juni.

Dato for når dere skal stå til konfirmasjon legges ut på nettsiden forhåpentligvis også iløpet av juni. Hvis ikke vil dette bli publisert så fort Kristin er i gang etter sommeren. Hun tar også med denne listen på foreldremøtet i høst. Det har imidlertid aldri skjedd at noen ikke har fått datoen de ønsket seg. Vi har ved et par anledninger spurt pent om noen kan bytte tidspunkt pga skjev fordeling, og da har det som regel løst seg. Men som regel fordeler dette seg jevt:)

Husk foreldremøtene i etterkant av konfirmantenes prestesntasjonsgudstjenester kl 11.00:

  • Tuneforeldremøte i Tune kirke 10.september
  • Greåkerforeldremøte i Greåker kirke 10.september
  • Soliforeldremøte i Soli kirke 10.september (mulig foreldremøtet blir lagt til 17.sept sammen med Holleby, dette kommer vi tilbake til).
  • Hollebyforeldremøte i Holleby kirke 17.september
print