25. mai 2018
  |  Logg inn
Fellesrådets møteplan

MØTEPLAN FOR KIRKELIG FELLESRÅD

Det er planlagt møter for fellesrådet følgende dager i 2018:

Tirsdag 6. februar
Tirsdag 6. mars
Tirsdag 8. mai
Tirsdag 5. juni

Møtene i Kirkelig fellesråd er åpne.

 

Arbeidsutvalget avholder normalt sine møter 12 dager før møtet i fellesrådet. Det vil si på onsdager to uker tidligere.

Møter i arbeidsutvalget er lukket.