17. august 2019
  |  Logg inn
Fellesrådets møteplan

MØTEPLAN FOR KIRKELIG FELLESRÅD

Det er planlagt møter for fellesrådet følgende dager i 2019:

Tirsdag 5. februar
Tirsdag 5. mars
Tirsdag 14. mai
Onsdag 5. juni

 

Møtene i Kirkelig fellesråd er åpne.

 

Arbeidsutvalget avholder normalt sine møter 12 dager før møtet i fellesrådet.

Møter i arbeidsutvalget er lukket.