19. januar 2018
  |  Logg inn
Fellesrådets møteplan

MØTEPLAN FOR KIRKELIG FELLESRÅD

Det er planlagt møter for fellesrådet følgende dager i 2017:

Tirsdag 10. januar
Tirsdag 28. februar
Tirsdag 4. april
Tirsdag 9. mai
Tirsdag 13. juni
Tirsdag 22. august
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 21. november - avlyst
Tirsdag 19. desember

Møtene i Kirkelig fellesråd er åpne.

 

Arbeidsutvalget avholder normalt sine møter 12 dager før møtet i fellesrådet. Det vil si på onsdager to uker tidligere.

Møter i arbeidsutvalget er lukket.