18. november 2017
  |  Logg inn
Priser

PRISER FOR ULIKE TJENESTER 2017

 

 

Tekst

 

 

 

Priser 2017

Begravelse-/ bisettelsesavgift – utenbys

(kistebegravelse/ kremasjon)

 

4.960,-

Kremasjon – Moss kommune og andre kommuner som faktureres direkte

 

4.640,-

Kremasjon – kommuner med leveringsavtale

(Fredrikstad, Askim)

 

Fastsettes etter egen avtale

Leie av kirke for vielse -

andre kristne trossamfunn / utenbysboende

 

1.500,-

Leie av kirkebygg ved begravelse/bisettelse - innenbys

 

920,-

Leie av kirkebygg ved begravelse/ bisettelse - utenbys

           

1.540,-

Konsertsats I (S.borg, Tune og Skjeberg) u/ bill. innt.

Pr. konsert 

 

2.310,-

Konsert sats I m/ bill. innt. Leie lik 15 % av inntektene fra bill. salg, minst lik sats

Pr. konsert  

2.710,-

Øvelse sats I (gjelder ikke øvelse samme dag som konsert)

 

900,-

Konsert sats II (øvrige kirkebygg) u/ bill. innt.

Pr. konsert

1.500,-

Konsert sats II m/bill. innt. Leie lik 15 % av inntektene fra bill. salg, minst lik sats

Pr. konsert  

1.790,-

Øvelse sats II (gjelder ikke øvelse samme dag som konsert)

 

690,-

Urneforsendelse

 

540,-

Urnenedsettelse - utenbys

 

840,-

Gravfesteavgift - kistegrav

 

230,-

Gravfeste  - urnegrav

 

190,-

Leie av kantor/ organist – forhåndsmusikk

 

630,-

Leie av kantor/ organist, utenbys/ andre trossamfunn

 

1.330,-

Fjerning av gravminne (inkl. mva)

 

510,-

Bolting av gravminne (inkl. mva)

 

720,-

Oppretting av gravminne (inkl. mva)

 

720,-

Montering av gravminne

 

945,-

Andre tjenester, pris pr. time (inkl. mva) + materialer

 

490,-

Navnet minnelund inkl. mva
(ved reservering av plass til navskilt nr 2 dobbelt pris)

 

5.000,-

 

Gravstell bøtteformet kasse (20 cm)

 

1.040,-

Gravstell medium kasse (urnegrav) BT 16 og

halvmåne  

 

1.360,-

Gravstell stor kasse (kistegrav) BT 21 og 24

 

1.540,-

Lyngplante eller krans (inkl. mva)

 

140,-