19. mars 2018
  |  Logg inn
Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria

Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria - Sarpsborg er tilsluttet det nasjonale pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer. Både lokalt gjennom Borgleden, nasjonalt ved Olavsleden og internasjonalt.

Fellesskapet ble stiftet 25. februar 2016 i St. Nikolas kirkeruin.
Bakgrunnen for navnet er Mariakirken, som var en av tre kirker i byen Borg ved elve Sarp. Kirken er nevnt av Snorre i sagaene, og er en av kirkene Olav Haraldsson grunnla. Det var en kongskirke som ble nedlagt senere i middelalderen. Kirken har gitt sitt navn til en av byens hovedgater, St. Marie.


I 2016 vil vandringen fra Trondheim - Sarpsborg stå i sentrum, særlig 28. juli hvor Olavsstaven bæres inn fra Solli til Sarpsborg kirke og det feires Olavsvake.
9.-11.september er vi med på å arrangere Nordisk kirkelig pilegrimskonferanse.

Vi kommer til å legge ut informasjon om turer annet her på nettsiden.

For mere informasjon kan du ta kontakt med leder Øivind Kraft (oyvind.kraft(a)gmail.com)
Vi har også en egen gruppe på facebook.