25. mai 2018
  |  Logg inn
Ledige stillinger
Kateket/menighetspedagog

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har ledig 100% fast stilling som kateket/menighetspedagog med for tiden arbeidssted Varteig sokn.
 

Varteig sokn har eget trosopplæringsutvalg og en godt gjennomarbeidet trosopplæringsplan med tiltak for alle årsklasser fra 0-18 år.

Enkelte av tiltakene skjer i samarbeid med de øvrige menighetene i fellesrådsområdet. Kateketen/Menighetspedagogen vil være en del av det pedagogiske teamet i Sarpsborg fellesrådsområde sammen med de andre i tilsvarende stillinger.

Den som ansettes skal arbeide i nært samarbeid med staben og valgte/frivillige medarbeidere.

Se hele utlysningsteksten her:

Les mer..