18. januar 2019
  |  Logg inn
Ledige stillinger
Kantor/organist i  Holleby og Solli  kirker.

Kirkelige fellesråd i Sarpsborg har ledig stilling som kantor/organist i 20 % stilling, med mulighet for å øke til 30%. Hovedarbeidssted er for tiden i tilknytning til  samarbeidsområdet Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter med arbeidssted Holleby og Soli kirker.

Les mer..