29. mai 2017
  |  Logg inn
Ledige stillinger
Fagarbeider kirkegård

Kirkelig fellesråd har ansvar for drift av kirkegårdene i Sarpsborg. Driften av kirkegårdene er inndelt i to områder med Glomma som skillelinje med felles driftsleder som har ansvar for å lede planlegging og gjennomføring av det daglige arbeidet. 

LEDIG STILLING SOM FAGARBEIDER KIRKEGÅRD

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg lyser ledig 100 % stilling som fagarbeider kirkegård med for tiden hovedarbeidssted ved driftsavdelingen øst for Glomma. Aktuelle oppgaver i arbeidet vil bestå i stell av kirkegårdsarealene som for eksempel planting, klipping, beskjæring og vedlikehold av plasser og veier. Til arbeidsoppgavene hører også praktiske oppgaver ved gravlegging av kister og urner.

Personer med følgende kvalifikasjoner vil bli foretrukket:

  • Relevant utdanning og erfaring fra drift av kirkegård og parkarealer, 
  • Fagbrev, gjerne innen anleggsgartnerfaget.
  • Førerkort klasse C.
  • Dokumentert godkjent kompetanse for bruk av gravemaskin. Maskinførerbevis for hjullaster/gravemaskin
  • Gode samarbeidsegenskaper samt evne til å arbeide selvstendig.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale ( KA-området). Pensjonsordning som medfører 2% trekk i brutto lønn.

Det utarbeides stillings- og arbeidsbeskrivelse for stillingen.

Opplysninger om stillingen kan rettes til driftsleder Stig Brenne tlf. 976 09 715 eller til avd.leder Liv Solveig. S. Johansen  tlf 69 11 69 76.

Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes:

Kirkevergen i Sarpsborg, Postboks 237, 1702 Sarpsborg eller på e-post til kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com

Søknadsfrist:  13. juni

 

 

Les mer..