19. januar 2018
  |  Logg inn
Ledige stillinger
Kantor/organist - 20% stilling

Kirkelige fellesråd i Sarpsborg har ledig stilling som kantor/organist i 20 % stilling, med mulighet for å øke til 30%. Hovedarbeidssted er for tiden i tilknytning til  samarbeidsområdet Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter med arbeidssted  Holleby og Soli kirker.

Søknadsfrist:31.01.2018
Se hele utlysningsteksten her.

Les mer..

Kantor/organist - 70% stilling

Sarpsborg kirkelige fellesråd har ledig stilling som kantor/organist i 70 % stilling, for tiden arbeidssted i samarbeidende menigheter i Skjeberg med hovedarbeidssted Hafslund sogn.

Søknadsfrist:31.01.2018
Se hele utlysningsteksten her.

Les mer..

Kantor/organist - 50% stilling

Sarpsborg kirkelige fellesråd har ledig stilling som kantor/organist i 50 % stilling, for tiden arbeidssted i samarbeidende menigheter i Skjeberg med hovedtilknytning til Søndre Skjeberg og Skjebergdalen sogn. Det er mulighet for å søke på en kombinasjon av denne stillingen og ledig stilling som trosopplærer/menighetspedagog i samme område.
Søknadsfrist:31.01.2018
Se hele utlysningsteksten her.

Les mer..

Menighetspedagog/trosopplærer - 50% stilling

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har ledig 50% fast menighetspedagogstilling, for tiden arbeidssted i samarbeidende menigheter i Skjeberg. Det er mulighet for å søke på en kombinasjon av denne stillingen med ledig stilling som kantor/organist i samme område.

Søknadsfrist: 31.01.2018

Se hele utlysningsteksten her.

Les mer..