19. mars 2018
  |  Logg inn
Ledige stillinger
Diakon

Vikariatet som diakon knyttet til menighetene i Skjeberg   

De samarbeidende menighetene Hafslund, Skjeberg, Ullerøy, Ingedal og Skjebergdalen sokn har felles kontorlokaler ved Skjeberg kirke. Staben omfatter to sokneprester, 1 kapellan, daglig leder, tre organister, kateket, menighetspedagoger, sekretær og kirketjenere/klokkere.  Søker skal arbeide i nært samarbeid med staben og valgte/ frivillige medarbeidere ved de aktuelle stedene.  Samarbeidsområdet har felles diakoniutvalg og diakoniplan.


Se hele utlysningsteksten og søk stillingen her.

Les mer..

Kirketjener/klokker

Vikariatet som kirketjener/klokker er hovedsakelig knyttet til Greåker sokn.

Arbeidet som kirketjener/klokker er blant annet knyttet til gjennomføring av kirkelige handlinger, samt å holde kirkerom med tilhørende lokaler i orden. Kirketjener/klokker vil inngå i et samarbeid med øvrig stab for menighetene Greåker, Holleby, Soli og Tune .

Les hele utlysningsteksten og søk på stillingen her.

Les mer..

Daglig leder i menighet

I samarbeid med menighetsrådene, fellesrådets administrasjon og andre tilsatte har daglig leder ansvar for planlegging av menighetenes virksomheter, personalledelse og økonomistyring innenfor eget ansvarsområde. Daglig leder i menighet har en sentral rolle i kirkestaben og er et bindeledd mellom ansatte, folkevalgte og frivillige. Menighetsstabene består av medarbeidere med høy kompetanse på sine felt.  Daglig leder er pådriver i arbeidet med å utvikle planer og strategier i sognene. Daglig leder i menighet inngår i kirkevergens lederteam. 75% av stillingen er knyttet til funksjonen som daglig leder i Skjeberg samarbeidsområde som for tiden er hovedarbeidssted. 25 % er knyttet til administrative oppgaver i kirkevergens stab.

Se hele utlysningsteksten og søk på stillingen her.

Les mer..