19. mars 2018
  |  Logg inn
Gravstell

GRAVSTELL

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg har inngått avtale med om lag 1.300 festere om stell av gravsted. Fellesrådet påtar seg stell av plantefeltet hele året gjennom. Gravstell består av følgende tiltak:
- Det settes ned en undervanningskasse i plantefeltet som gir optimale vekstforhold for plantene sesongen gjennom. Kassen og arbeidet betales det ikke for, men vi beholder eiendomsretten til kassen.
- Om våren fjernes granbar og andre rester fra vintersesongen
- I april plantes vårblomster (stemorblomst)
- I juni skiftes jorda ut i kassene og det plantes sommerblomster. Vårt opplegg gir ikke rom for å velge planter selv, men vi benytter stort 
  sett tradisjonelle sommerplanter som vi har gode erfaringer med.
- Plantene vannes og stelles gjennom hele vekstsesongen
- Når frosten nærmer seg fjernes plantene.
- Plantefeltet dekkes deretter med granbar.
- Det kan bestilles lyngplante som settes i plantefeltet sammen med baret.
- Det kan bestilles krans til jul.

Dersom man ønsker å inngå avtale for flere år benyttes årets pris som beregningsgrunnlag. Innbetalingen settes av på eget fond (gravfond,
tidligere kalt gravlegat). Fellesrådet er da forpliktet til å stelle de årene som er avtalt.

Klikk her for prisliste.

Stellavtale kan bestilles ved å kontakte kirkevergekontoret på tlf. 69 11 68 00 eller ved å sende en mail til kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com . Vi bør helst ha bestillinger innen 1. april slik at vi får avtalen med i planleggingen, men vi inngår avtaler hele året.