19. september 2017
  |  Logg inn
Ansatte

 

 Kirkevergens stab

Tittel

Navn

Telefon

Sekretær

Handelsby, Ann Kristin          

69 11 69 71

Sekretær

Johansen, Anne Grete

69 11 68 00

Avdelingsleder

Johansen, Liv Solveig S.

69 11 69 76

Sekretær

Nilsen, Mette Gro 69 11 69 74
Økonomikonsulent Skinstad,Trine-Lise 69 11 79 75
Kirkeverge Jon Veflingstad 69 11 69 77

 Kontaktinfo til øvrige ansatte finnes under den aktuelle menigheten.