19. mars 2018
  |  Logg inn
Ansatte

 

 Kirkevergens stab

Tittel

Navn

Telefon

Sekretær

Handelsby, Ann Kristin          

69 11 69 71

Sekretær

Johansen, Anne Grete

69 11 68 00

Fungerende kirkeverge Johansen, Liv Solveig S. 69 11 69 76

Sekretær

Nilsen, Mette Gro 69 10 81 55
Økonomikonsulent Skinstad,Trine-Lise 69 11 69 75

 Kontaktinfo til øvrige ansatte finnes under den aktuelle menigheten.