21. februar 2019
  |  Logg inn
Haugvolds nye venner

Haugvolls nye venner arrangerer "Hyggetreff" i kantina på Haugvoll sykehjem den første torsdag i måneden kl. 17 - 18.30.

Hyggetreffet er for beboere på Haugvoll sykehjem, familie, venner, naboer og andre som har lyst til å komme. Det er alltid sang og musikk, andakt, allsang, bevertning og utlodning. Kontaktperson: Skjeberg kirkekontor v/diakon Mette Gabestad.

Her er programmet for høsten 2018:

Datoer  Sang                                          Fortellinger / andakt           
6. september kl. 17 Skjeberg mannsmusikk Trond Günther
4. oktober kl. 17 Ann-Lisbeth Bjerknes Stein Løkkeli
1. november kl. 17 Fagforeningens mannskor Prøysen-fortellinger v/Arne Hageengen
6. desember kl. 17 Greåker mannsmusikk Anne-Kirsti Ulseth

Her ser dere bilder av en kveld vi hadde besøk av Fagforeningens mannskor: