18. august 2019
  |  Logg inn
Haugvolds nye venner

Haugvolls nye venner arrangerer "Hyggetreff" i kantina på Haugvoll sykehjem den første torsdag i måneden kl. 17 - 18.30.

Hyggetreffet er for beboere på Haugvoll sykehjem, familie, venner, naboer og andre som har lyst til å komme. Det er alltid sang og musikk, andakt, allsang, bevertning og utlodning. Kontaktperson: Skjeberg kirkekontor v/diakon Mette Gabestad.

Her er programmet for høsten 2019:

Datoer  Sang                                          Fortellinger / andakt           
5. september kl. 17 Harald Bøe og Øystein Skaar  
3. oktober kl. 17  

Astrid Ørebech

7. november kl. 17

 

 
5. desember kl. 17

Fagforeningens mannskor

Prøysenfortellinger v/ Arne Hageengen 

Her ser dere bilder av en kveld vi hadde besøk av Fagforeningens mannskor: