19. mars 2018
  |  Logg inn
Haugvolds nye venner

Haugvolls nye venner arrangerer "Hyggetreff" i kantina på Haugvoll sykehjem den første torsdag i måneden kl. 17 - 18.30.

Hyggetreffet er for beboere på Haugvoll sykehjem, familie, venner, naboer og andre som har lyst til å komme. Det er alltid sang og musikk, andakt, allsang, bevertning og utlodning. Kontaktperson: Skjeberg kirkekontor v/diakon Mette Gabestad.

Her er programmet for høsten 2017:

Datoer  Sang                                          Fortellinger / andakt           
7. september Fløytespill v/Robert Meyer Kirkens Bymisjon v/Jorunn Askerød
5. oktober Tor Bersvendsen Astrid Ørebech
2. november Seniorscena Trond Günther
7. desember Fagforeningens mannskor Arne Hageengen

Her ser dere bilder av en kveld vi hadde besøk av Fagforeningens mannskor: