20. august 2019
  |  Logg inn
0 - 5 år

Kirken min - de første leveårene 0-5årBarna skal få kjenne at de har en plass i kirken, og at de er spesielt velkomne.
Skape god kontakt mellom kirken og familiene
Tilrettelegge for trygghet i kirkerommet og i gudstjenesten
Bygge fellesskap
Fremme forståelse for dåpens innhold og forpliktelse
Formidle Guds kjærlighet
Støtte og veilede foreldre i trosopplæringen i hjemmet

 

0-1 år: Babysang

Kurs med 10samlinger i kirken.
Vi synger med barna våre og spiser en god lunsj sammen.

Kurset holdes i både Greåker og Tune kirker.
Kontaktperson Greåker: Willem Wilschut.....
Kontaktpersin Tune: Henrik Brusevold....

Les mer her 

                                                                                                                  

1-3 år: Småbarnsgudstjenester

Gudstjenester lagt fult til rette for de små barna!
Sang, bibelfortelling, vandring i kirken og utdeling av materiell til trosopplæring i hjemmet,
blant annet "Lille Sau går seg vill".
Invitasjoner kommer hjem i posten! 

                                                                                                                                                                 

4 år: Utdeling av 4-årsbok

Gudstjeneste for hele familien og menigheten der
4-åringene blir gjort ekstra stas på. Utdeling av bok med 
bibelfortellinger, sanger og bønner
Invitasjon kommer i posten!

                                                                                                                 

5 år: Kirkerottene


Ettermiddagssamlinger i kirken. Barna kommer rett fra
barnehagen med sine foreldre/besteforeldre.
I kirken spiser vi middag, ser Kirkerottefilmen og går på
rottejakt.
Invitasjon kommer i posten!